Bài tập 5 trang 172 SGK Hóa học 11

Giải bài 5 tr 172 sách GK Hóa lớp 11

Khi đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X (là chất lỏng ở điều kiện thường) thu được CO2 và H2O có số mol theo tỉ lệ 2 : 1. Công thức phân tử của X có thể là công thức nào sau đây?

A. C4H4.                     B. C5H12.                    C. C6H6.                      D. C2H2.

Gợi ý trả lời bài 5

Bảo toàn nguyên tố Cacbon và Hidro hoặc viết pthh đều có:

C6H6 → 6CO2 + 3H2O (CO2 và H2O có số mol theo tỉ lệ 2 : 1)

⇒ Công thức phân tử của X là: C6H6

⇒ Chọn C

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 5 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 172 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Sam sung

  Dẫn hh gồm 0.05mol CH4, 0.02mol C2H4, 0.03mol C2H2, lần lượt đi qua bình (1) chứa lượng dư dd AgNO3 trong NH3, bình (2) chứa dd Br2 dư, thấy khối lượng dd trong bình (1) giảm a gam, khối lượng Br2 trong bình (2) đã phản ứng là b gam. Tổng giá trị a+b:

  A/10.4

  B/9.62

  C/9.68

  D/19.22

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hằng

  đốt cháy hoàn toàn 10cm3 một hidrocacbon X bởi 70cm3 oxi lấy dư. Sản phẩm thu dc sau khi cho hơi nước ngưng tụ thì còn 50cm3, tiếp tục dẫn qua dd kiềm dư còn 20cm3 một khí duy nhất thoát ra bị hấp thu hoàn toàn bởi Photpho. Công thức phân tử của X là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Vân

  hai hidrocacbon A và B đều có ctpt là c6h6  và A có mạch C ko nhánh . A làm mất màu đ nước brom và đ thuốc tím ở đk thường. B ko td với 2 đ trên ở đk thường nhưng td với H2 dư tạo ra D có ct là c6h12 . A td với đ AgNo3 trong NH3 dư tạo ra C6H4Ag2. ctct A và B

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Trương Văn Thiện

  Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm các hiđrocacbon cần vừa đủ V lit không khí (đktc). Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư thu được a gam kết tủa. Biết kh̀ng khí chứa 20% O2, 80% N2 về thể tích. Biề̉u thức liên hệ giữa m,a,V là :

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Học Mãi

  15.
  Đốt cháy hết một lượng hỗn hợp gồm C4H10,C2H4,C3H6,C4H6  cần V lít oxi (đktc) thu được 8,96 lít
  CO2 (đktc) và 7,2 gam H2O. Giá trị của V là
  A. 13,44
  B. 17,92
  C. 8,96
  D. 15,68

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
 • Diệu Ngọc Nguyễn

  hỗn hợp A gồm hidrocacbon x và chất hữu cơ y ( chứ c,h,o) có tỉ khối với h2 bằng 13,8. để đốt cháy hoàn toàn 1,38 gam A cần 0.095 mol o2, sản phẩm cháy thu được 0,08 mol co2 và 0,05 mol h2o. cho 1,38 gam A qua lượng dư agno3/nh3 thu được m gam kết tủa. giá trị m là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Ngân

  đốt cháy hết chất hữu cơ x no đơn chức mạch hở thành phần chứa C H O thu được CO2 có số mol bằng số mol O2 phản ứng. biết chất X có phản ứng tráng gương .số chất X thoả mãn?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời