Bài tập 5 trang 172 SGK Hóa học 11

Giải bài 5 tr 172 sách GK Hóa lớp 11

Khi đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X (là chất lỏng ở điều kiện thường) thu được CO2 và H2O có số mol theo tỉ lệ 2 : 1. Công thức phân tử của X có thể là công thức nào sau đây?

A. C4H4.                     B. C5H12.                    C. C6H6.                      D. C2H2.

Gợi ý trả lời bài 5

Bảo toàn nguyên tố Cacbon và Hidro hoặc viết pthh đều có:

C6H6 → 6CO2 + 3H2O (CO2 và H2O có số mol theo tỉ lệ 2 : 1)

⇒ Công thức phân tử của X là: C6H6

⇒ Chọn C

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 5 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 172 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Dell dell

  Đốt cháy hoàn toàn hidrocacbon ở thể khí mạch hở bằng 160ml khí o2. Sản phẩm thu dc sau khi cho ngưng tụ hơi nước còn 130ml, trong đó 50ml o2. Các thể tích đó ở cùng điều kiện. Tìm CTPT của chất đó

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  đốt cháy 1,16 g một hợp chất hữu cơ A , dẫn sản phẩm thu được  lần lượt đi qua bình 1 đựng axit sunfuric đặc và bình 2 đựng nước vôi trong dư . sau thí nghiệm thấy khối lượng bình 1 tăng 1,8 g ở bình 2 có 8 gam kết tủa tỉ khối của A so với hidro là 29 .

  a, xác định công thức phân tử của A

  b, Viết các công thức cấu tạo có thể có của A và gọi tên theo danh pháp thay thế

  c, viết phản ứng clo hóa ( theo tỉ lệ mol 1:1) của A và xác định sản phẩm chính của phản ứng 

  giúp e giải chi tiết được không ạ . e đang cần gấp lắm e cảm ơn ạ .!

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy tien

  Đốt cháy hoàn toàn 4,872g một hidrocacbon X dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch nước vôi trong. Sau phản ứng thu 27,93g kết tủa và thấy khối lượng dung dịch giảm 5,586g công thức phân tử của X là

  A.CH4                       

  B.C3H6                   

  C.C4H10                         

  D.C4H8

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sam sung

  Dẫn hh gồm 0.05mol CH4, 0.02mol C2H4, 0.03mol C2H2, lần lượt đi qua bình (1) chứa lượng dư dd AgNO3 trong NH3, bình (2) chứa dd Br2 dư, thấy khối lượng dd trong bình (1) giảm a gam, khối lượng Br2 trong bình (2) đã phản ứng là b gam. Tổng giá trị a+b:

  A/10.4

  B/9.62

  C/9.68

  D/19.22

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hằng

  đốt cháy hoàn toàn 10cm3 một hidrocacbon X bởi 70cm3 oxi lấy dư. Sản phẩm thu dc sau khi cho hơi nước ngưng tụ thì còn 50cm3, tiếp tục dẫn qua dd kiềm dư còn 20cm3 một khí duy nhất thoát ra bị hấp thu hoàn toàn bởi Photpho. Công thức phân tử của X là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Học Mãi

  15.
  Đốt cháy hết một lượng hỗn hợp gồm C4H10,C2H4,C3H6,C4H6  cần V lít oxi (đktc) thu được 8,96 lít
  CO2 (đktc) và 7,2 gam H2O. Giá trị của V là
  A. 13,44
  B. 17,92
  C. 8,96
  D. 15,68

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
 • Phạm Ngân

  đốt cháy hết chất hữu cơ x no đơn chức mạch hở thành phần chứa C H O thu được CO2 có số mol bằng số mol O2 phản ứng. biết chất X có phản ứng tráng gương .số chất X thoả mãn?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn