Bài tập 1 trang 115 SGK Hóa học 11

Giải bài 1 tr 115 sách GK Hóa lớp 11

Thế nào là hidrocacbon no, ankan, xichoankan?

Gợi ý trả lời bài 1

 • Hiđrôcacbon no là các hiđrôcacbon mà các nguyên tử cacbon trong phân tử chỉ có liên kết đơn.
 • Ankan là hidrocacbon no mạch hở: CnH2n+2 (n ≥1)
 • Xicloankan là hidrocacbon no mạch vòng CTTQ của monoxicloankan CnH2n (n≥3)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 115 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Kim Ngân

  Hóa học 11

  bởi Kim Ngân 26/02/2019

  Ankan Y có tỉ khối đới với hidro bằng 22. CTPT của Y là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Kim Ngân

  Hóa học 11

  bởi Kim Ngân 26/02/2019

  Ankan Y có tỉ khối đới với hidro bằng 22. CTPT của Y là?

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Kim Ngân

  Hóa học 11

  bởi Kim Ngân 26/02/2019

  Ankan Y có tỉ khối đới với hidro bằng 22. CTPT của Y là?

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Kim Ngân

  Hóa học 11

  bởi Kim Ngân 26/02/2019

  Ankan Y có tỉ khối đới với hidro bằng 22. CTPT của Y là?

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Kim Ngân

  Hóa học 11

  bởi Kim Ngân 26/02/2019

  Ankan Y có tỉ khối đới với hidro bằng 22. CTPT của Y là?

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Hoa Mai

  đốt cháy 2,24 lít hỗn hợp hai hidrocacbon đồng đẳng kế tiếp nhau ta thu được 4,5g H2O và 5,6 lít khí CO2 (ở đktc)

  a) xác định hai hidrocacbon (A,B) thuộc dãy đồng đẳng nào? tìm CTPT của hai hidrocacbon trên

  b) tính % thể tích hidrocacbon A,B

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Huỳnh Tuyết

   X, Y, Z là 3 ankan kế tiếp nhau có tổng khối lượng phân tử là 174 đvC. Tìm công thức phân tử và gọi tên

  Theo dõi (0) 0 Trả lời

Được đề xuất cho bạn