ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 115 SGK Hóa học 11

Giải bài 1 tr 115 sách GK Hóa lớp 11

Thế nào là hidrocacbon no, ankan, xichoankan?

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 1

 
 

Hiđrôcacbon no là các hiđrôcacbon mà các nguyên tử cacbon trong phân tử chỉ có liên kết đơn.

Ankan là hidrocacbon no mạch hở: CnH2n+2 (n ≥1)

Xicloankan là hidrocacbon no mạch vòng CTTQ của monoxicloankan CnH2n (n≥3)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 115 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1