YOMEDIA
NONE

Bài tập 7 trang 101 SGK Hóa học 10

Giải bài 7 tr 101 sách GK Hóa lớp 10

Cần bao nhiêu gam KMnO4 và bao nhiêu ml dung dịch axit clohiđric 1M để điều chế khí clo tác dụng với sắt, tạo nên 16,25g FeCl3?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

\(n_{FeCl_{3}}= \frac{16,25 }{162,5}= 0,1 \ mol\)

Phương trình hóa học của phản ứng:

3Cl2 + 2Fe → 2FeCl3

\(n_{Cl_{2}}= \frac{0,1 \times 3 }{2} = 0,15 \ mol\)

2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

\({n_{KMn{O_4}}} = \frac{{0,15 \times 2}}{5} = 0,06\;mol\)

\({n_{HCl}} = \frac{{0,15 \times 16}}{{0,5}} = 0,48\;mol\;\)

mKMnO4 cần = 0,06 x 158= 9,48g.

\(V_{dd \ HCl }= \frac{0,48}{1} = 0,48 \ lit \ hay \ 480 \ ml\)

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 7 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 101 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON