ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 22.2 trang 52 SBT Hóa học 10

Bài tập 22.2 trang 52 SBT Hóa học 10

Lá đồng khi đốt nóng có thể cháy sáng trong khí A. A là khí nào trong số các khí sau?

A. CO    

B. Cl2

C. H2 

D. N2

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 22.2

 
 

Đáp án B

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22.2 trang 52 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1