ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 22.11 trang 53 SBT Hóa học 10

Bài tập 22.11 trang 53 SBT Hóa học 10

Hỗn hợp nào sau đây có thể tồn tại ở bất kì điều kiện nào

A. H2 và O2    

B. Nvà O2

C. Cl2 và O2    

D. SO2 và O2

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 22.11

 
 

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22.11 trang 53 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1