YOMEDIA

Bài tập 22.15 trang 54 SBT Hóa học 10

Bài tập 22.15 trang 54 SBT Hóa học 10

Cho 2 nguyên tố X và Y thuộc hai chu kì liên tiếp (ZX < ZY) và cùng số thứ tự của nhóm trong bảng tuần hoàn (nhóm A và nhóm B).

- Nguyên tố X tạo thành hợp chất ion với clo ứng với công thức XCl.

- Nguyên tố Y cũng tạo thành hợp chất với clo hợp chất YCl trong đó khối lượng của clo chiếm 24,7%.

Xác định các nguyên tố X và Y.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 22.15

X tạo bởi chất ion với clo có công thức là XCl, vậy X là kim loại có hoá trị I.

Y cùng số nhóm với X vậy cũng có hoá trị I, công thức clorua của nó là YCl.

Ta có:

\(\frac{{{M_Y}}}{{{M_{Cl}}}} = \frac{{75,3}}{{24,7}} \to {M_Y} = \frac{{35,5.75,3}}{{24,7}} = 108,2\)

(MY và MCl lần lượt là NTK của nguyên tố Y và nguyên tố clo). Đó là Ag. Nguyên tố X cùng chu kì, cùng số thứ tự nhóm với Ag là kali (K))

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22.15 trang 54 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • can tu

  Cho 69,6 gam MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc, dư. Dẫn khí thoát ra đi vào 500 ml dung dịch NaOH 0,4M (ở nhiệt độ thường). Xác định nồng độ mol của Cl- có trong dung dịch thu được.

  A.1,6M

  B.0,2M  

  C.1,4M  

  D.3,6M

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bich thu

  khí cl2 điều chế bằng cách cho mno2 tác dụng với dung dịch hcl đặc thường bị lẫn tạp chất là khí HCl

  Dung dịch nào sau đây có thể loại bỏ tạp chất đó tốt nhất.

  A. dd NaOH            B. dd AgNO3                    C. dd NaCl                  D. dd KMnO4

   

  đáp án: C

  sao không phải là B vậy thầy.   thầy giải thích giúp em đáp án C nó loại bỏ HCl như thế nào ạ. em cảm ơn thầy.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu trang

  Hỗn hợp X gồm Cl2 và H2 Cho 6.72 lít hỗn hợp X ra ngoài ánh sáng thu được hỗn hợp Y trong đó V HCl = 2/3 V dd Y và thể tích của  Cl2 trong dd Y bằng 50% thể tích Cl2 trong dd X. Tính % thể tích từng khí trong hỗn hợp X???? 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vũ Khúc

  Có những chất sau : KMnO4 , MnO2 , K2Cr2O7 và dung dịch HCl : a) nếu các chất oxi hóa có khối lượng bằng nhau thì chọn chất nào có thể điều chế được lượng khí clo nhiều hơn ?   ;   b) nếu các chất oxi hóa có số mol bằng nhau thì chọn chất nào có thể điều chế được lượng khí clo nhiều hơn ?   

  Hãy trả lời bằng cách tính toán trên cơ sở của các phương trình hóa học của phản ứng . 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA