ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 22.15 trang 54 SBT Hóa học 10

Bài tập 22.15 trang 54 SBT Hóa học 10

Cho 2 nguyên tố X và Y thuộc hai chu kì liên tiếp (ZX < ZY) và cùng số thứ tự của nhóm trong bảng tuần hoàn (nhóm A và nhóm B).

- Nguyên tố X tạo thành hợp chất ion với clo ứng với công thức XCl.

- Nguyên tố Y cũng tạo thành hợp chất với clo hợp chất YCl trong đó khối lượng của clo chiếm 24,7%.

Xác định các nguyên tố X và Y.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 22.15

 
 

X tạo bởi chất ion với clo có công thức là XCl, vậy X là kim loại có hoá trị I.

Y cùng số nhóm với X vậy cũng có hoá trị I, công thức clorua của nó là YCl.

Ta có:

\(\frac{{{M_Y}}}{{{M_{Cl}}}} = \frac{{75,3}}{{24,7}} \to {M_Y} = \frac{{35,5.75,3}}{{24,7}} = 108,2\)

(MY và MCl lần lượt là NTK của nguyên tố Y và nguyên tố clo). Đó là Ag. Nguyên tố X cùng chu kì, cùng số thứ tự nhóm với Ag là kali (K))

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22.15 trang 54 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1