YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 125 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 3 trang 125 SGK Hóa học 10 nâng cao

Cho 69,6 gam mangan đioxit tác dụng hết với dung dịch axit clohiđric đặc. Toàn bộ lượng clo sinh ra được hấp thụ hết vào 500ml dung dịch NaOH 4M. Hãy xác định nồng độ mol của từng chất trong dung dịch thu được sau phản ứng. Coi thể tích dung dịch không thay đổi

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Ta có:   nMnO2 = 69,6 : 87 = 0,8 mol

nNaOH = 0,5.4 = 2 mol

Phản ứng:

MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl+ 2H2O

 0,8                               0,8

⇒ nCl2 = nMnO2 = 0,8 mol

                                Cl2 + 2NaOH →  NaCl + NaClO  + H2O

Trước phản ứng:      0,8         2             0            0          0

Phản ứng:              0,8        1,6           0,8         0,8

Sau phản ứng:        0          0,4           0,8         0,8

Nồng độ mol/l của từng chất trong dung dịch sau phản ứng:

\(\begin{array}{l}

{C_{{M_{NaCl}}}} = {C_{{M_{NaClO}}}} = \frac{{0.8}}{{0,5}} = 1,6M\\

{C_{{M_{NaOH}}}} = \frac{{0,4}}{{0,5}} = 0,8M

\end{array}\)

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 125 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON