ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 125 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 3 trang 125 SGK Hóa học 10 nâng cao

Cho 69,6 gam mangan đioxit tác dụng hết với dung dịch axit clohiđric đặc. Toàn bộ lượng clo sinh ra được hấp thụ hết vào 500ml dung dịch NaOH 4M. Hãy xác định nồng độ mol của từng chất trong dung dịch thu được sau phản ứng. Coi thể tích dung dịch không thay đổi

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

 
 

Ta có:   nMnO2 = 69,6 : 87 = 0,8 mol

nNaOH = 0,5.4 = 2 mol

Phản ứng:

MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl+ 2H2O

 0,8                               0,8

⇒ nCl2 = nMnO2 = 0,8 mol

                                Cl2 + 2NaOH →  NaCl + NaClO  + H2O

Trước phản ứng:      0,8         2             0            0          0

Phản ứng:              0,8        1,6           0,8         0,8

Sau phản ứng:        0          0,4           0,8         0,8

Nồng độ mol/l của từng chất trong dung dịch sau phản ứng:

\(\begin{array}{l}

{C_{{M_{NaCl}}}} = {C_{{M_{NaClO}}}} = \frac{{0.8}}{{0,5}} = 1,6M\\

{C_{{M_{NaOH}}}} = \frac{{0,4}}{{0,5}} = 0,8M

\end{array}\)

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 125 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • thủy tiên

  khí oxi có lẫn tạp chất là khí clo . Làm thế nào để loại bỏ tạp chất đó ?

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 •  
   
  Trần Thị Trang

  Nêu phương pháp và vẽ hình mô tả quá trình điều chế khí clo trong phòng thí nghiệm? Viết phương trình hóa học minh họa và giải thích quá trình để thu được khí clo tinh khiết.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1