ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 22.7 trang 53 SBT Hóa học 10

Bài tập 22.7 trang 53 SBT Hóa học 10

Khối lượng Cl2 đủ để tác dụng với kim loại nhôm tạo thành 26,7g AlCl3 là

A. 23,1g    

B. 21,3g

C. 12,3g   

D. 13,2g

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 22.7

 
 

Đáp án B

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22.7 trang 53 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1