ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 22.13 trang 54 SBT Hóa học 10

Bài tập 22.13 trang 54 SBT Hóa học 10

Dẫn khí Cl2 vào

a) Dung dịch KOH ở nhiệt độ thường.

b) Dung dịch KOH đun nóng tới gần 100°C.

Hãy viết PTHH của phản ứng xảy ra trong mỗi trường hợp. Cho biết vai trò của clo trong mỗi phản ứng oxi hoá - khử đó

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 22.13

 
 

a) Cl2 + 2KOH → KCl + KClO + H2O

b) 3KCl + 6KOH → 5KCl + KClO3 + 4H2O

Trong các phản ứng trên, clo vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khử. Đó là các phản ứng tự oxi hoá, tự khử (hay còn gọi là phản ứng tự oxi hoá - khử).

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22.13 trang 54 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1