ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 22.9 trang 53 SBT Hóa học 10

Bài tập 22.9 trang 53 SBT Hóa học 10

Khí Clđiều chế bằng cách cho MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc thường bị lẫn tạp chất là khí HCl. Có thể dùng dung dịch nào sau đây để loại tạp chất là tốt nhất

A. Dung dịch NaOH

B. Dung dịch AgNO3

C. Dung dịch NaCl

D. Dung dịch KMnO4

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 22.9

 
 

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22.9 trang 53 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Thủy

  Câu 5. Cho 31,6 g KMnO4 tác dụng với dung dịch HCl dư sẽ thu được bao nhiêu lít Cl2 (ở đktc) nếu hiệu suất của phản ứng là 75%.

  Câu 6. Cho 26,1 g MnO2 tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 6,048 lít Cl2 (ở đktc).Tính hiệu suất của phản ứng.

  Câu 7. Cho 2,24 lít H2 tác dụng với 3,36 lít Cl2 thu được khí X. Cho X tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được 11,48gam kết tủa trắng. Tính hiệu suất của phản ứng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Kim Ngan

  Cho 11.2 lít clo tác dụng với khí hidro sau phản ứng thu được 16.8 lít hidro clorua Tính hiệu suất phản ứng biết thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tieu Dong

  cho 7,84 lít (đktc) hh khí gồm õi và clo tác dụng với hh chứa 0,1 mol Mg và 0,3 mol Al thu được m gam muối và oxit. tìm giá trị m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhi

  Cho 0,012 mol fe tác dụng với 0,02 mol CL2. Tính khối lượng muối tạo thành. giải chi tiết giúp e với.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Hải

  1.tính khối lượng đồng và thể tích khí clo (đktc) đã tham gia phản ứng nếu có 27g CuCl2 tạo thành sau phản ứng

  2. tính thể tích khí clo thu được ở đktc khi:

  a) cho 7,3g HCl tác dụng với MnO4

  b) cho 7,3g HCl tác dung với KMnO4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu phương

  Cho 2.8 gam một kim loại A tác dụng với lượng dư khí clo được 8.075 gam muối .Xác định A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1