ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5 trang 48 SGK Hóa học 10

Giải bài 5 tr 48 sách GK Hóa lớp 10

Các nguyên tố của chu kì 2 được sắp xếp theo chiều giá trị độ âm điện giảm dần (từ trái sang phải) như sau:

A. F, O, N, C, B, Be, Li.

B. Li, B, Be, N, C, F, O.

C. Be, Li, C, B, O, N, F.

D. N, O, F, Li, Be, B, C.

Chọn đáp án đúng?

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 5

 
 

Các nguyên tố của chu kì 2 được sắp xếp theo chiều giá trị độ âm điện giảm dần (từ trái sang phải) là: F, O, N, C, B, Be, Li.

⇒ Đáp án A

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 48 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1