YOMEDIA

Bài tập 5 trang 48 SGK Hóa học 10

Giải bài 5 tr 48 sách GK Hóa lớp 10

Các nguyên tố của chu kì 2 được sắp xếp theo chiều giá trị độ âm điện giảm dần (từ trái sang phải) như sau:

A. F, O, N, C, B, Be, Li.

B. Li, B, Be, N, C, F, O.

C. Be, Li, C, B, O, N, F.

D. N, O, F, Li, Be, B, C.

Chọn đáp án đúng?

ADMICRO

Gợi ý trả lời bài 5

 
 

Các nguyên tố của chu kì 2 được sắp xếp theo chiều giá trị độ âm điện giảm dần (từ trái sang phải) là: F, O, N, C, B, Be, Li.

⇒ Đáp án A

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 48 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lan Anh

  Công thức phân tử của hợp chất khí tạo bởi nguyên tố R và hiđrô là RH3 . Trong oxit mà R có hoá trị cao nhất thì oxi chiếm 74.07% về khối lượng. Nguyên tố R là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Lê Viết Khánh

  Giup ml với

  X và Y là hai nguyên tố thuộc cùng nhóm A và 2 chu kì liên tiếp trong bảng hệ thống tuần hoàn. Tổng số các hạt mang điện tích trong nguyên tử X và Y là 52.Xác định sso thứ tự của X và Y, nhóm mấy, chu kì mấy?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Sơn Ca

  có hỗn hợp A gồm 2 muối CO3 của 2 kim loại kế tiếp trong phân nhóm 2A . hòa tan 3.6g A trong HCl -> khí B . hấp thụ khí b bởi 3 lít Ca(OH)2 0.015M tạo ra 4g kết tủa . hai kim laoij đó là ???

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bảo Lộc

  hòa tan 3,1 g hổn hợp 2 kim loại nhóm IA thuộc 2 chu kì liên tiếp nhau vào nước thu được 1,12l khí H2. Xác định 2 kim loại đó

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA