Bài tập 5 trang 48 SGK Hóa học 10

Giải bài 5 tr 48 sách GK Hóa lớp 10

Các nguyên tố của chu kì 2 được sắp xếp theo chiều giá trị độ âm điện giảm dần (từ trái sang phải) như sau:

A. F, O, N, C, B, Be, Li.

B. Li, B, Be, N, C, F, O.

C. Be, Li, C, B, O, N, F.

D. N, O, F, Li, Be, B, C.

Chọn đáp án đúng?

Gợi ý trả lời bài 5

Các nguyên tố của chu kì 2 được sắp xếp theo chiều giá trị độ âm điện giảm dần (từ trái sang phải) là: F, O, N, C, B, Be, Li.

⇒ Đáp án A

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 48 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Đào Thị Nhàn

  Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình e lớp ngoài cùng là ns2np4 . Trong hợp chất khí của nguyên tố X với hiđro , x chiếm 94,12% khối lượng . Phần trăm khối lượng của nguyên tố X trong oxit cao nhất là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can chu

  Nguyên tử X có công thức hợp chất với Hiđrô là XH3 . Xác định công thức oxit cao nhất của X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Xuan Xuan

  Hóa trị của nguyên tố X trong hợp chất khí với hidro bằng 1 . Trong oxit có hóa trị cao nhất của X thì X chiếm 38,8% khối lượng
  a, Xác định nguyên tố X
  b,Y là hợp chất khí của X với hidro . Cho 9,6 g kim loại M tác dụng vừa đủ với 200g dung dịch y 14,6 % tạo ra khí H2 và dung dịch D . Xác định kim loại M và tính nồng độ % của dung dịch D

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  Câu hỏi hay và khó :D

  Bạn nào trả lời chính xác mình xin tặng 2 GP.

  Đề bài như sau :

  X thuộc chu kì 4, Y thuộc chu kì 2 của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. \(I_i\) là năng lượng ion hóa thứ i của một nguyên tử. Thực nghiệm cho biết tỉ số \(\dfrac{I_{k+1}}{I_k}\)của X và Y như sau :

  \(\dfrac{I_{k+1}}{I_k}\) \(\dfrac{I_2}{I_1}\) \(\dfrac{I_3}{I_2}\) \(\dfrac{I_4}{I_3}\) \(\dfrac{I_5}{I_4}\) \(\dfrac{I_6}{I_5}\)
  X 1,94 4,31 1,31 1,26 1,30
  Y 2,17 1,96 1,35 6,08 1,25

  Hãy lập luận để xác định X và Y ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bảo Lộc

  cho các nguyên tố Na, Al, Si

  a/ xếp các nguyên tố trên theo chiều tính kim loại yếu dần

  b/ xếp các hidroxit tương ứng các nguyên tố trên theo chiều tính bazo mạnh dần

  Theo dõi (0) 1 Trả lời