YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 55 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 3 trang 55 SGK Hóa học 10 nâng cao

Hãy phát biểu định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học và lấy các ví dụ về cấu hình electron nguyên tử, tính chất của các đơn chất và tính chất của các hợp chất để minh họa.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Nội dung định luật: ''Tính chất của các nguyên tố và đơn chất cũng như thành phần và tính chất của các hợp chất tạo nên từ các nguyên tố đó biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử".

Ví dụ:

Xét chu kì 3:

Na ( Z = 11) : 1s22s22p63s1

Mg ( Z = 12) : 1s22s22p63s2

Al ( Z = 13) : 1s22s22p63s23p1

Si ( Z = 14) : 1s22s22p63s23p2

P ( Z = 15) : 1s22s22p63s23p3

S ( Z = 16) : 1s22s22p63s23p4

Cl ( Z = 15) : 1s22s22p63s23p5

- Sự biến đổi tính chất từ Na đến Cl:

+ Tính kim loại giảm dần, tính phi kim tăng dần

+ Tính bazo của các oxit giảm dần, đồng thời tính axit tăng dần

+ Tính bazo của các hidroxit giảm dần, đồng thời tính axit tăng dần.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 55 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON