YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 9.10 trang 22 SBT Hóa học 10

Bài tập 9.10 trang 22 SBT Hóa học 10

Cho các nguyên tố M (Z = 11), X (Z = 17), Y (Z = 9) và R (Z = 19). Độ âm điện của các nguyên tố tăng dần theo thứ tự

A. M < X < Y < R.                                        

B. R < M < X < Y.

C. Y < M < X < R.               

D. M < X < R < Y.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9.10

M (Z = 11): 1s22s22p63s1

X (Z = 17): 1s22s22p63s23p5

Y (Z = 9): 1s22s22p5

R (Z = 19): 1s22s22p63s23p64s1

M, X thuộc cùng chu kì 3

Y thuộc cùng chu kì 2; R thuộc chu kì 4

M, R thuộc cùng nhóm IA

X, Y thuộc cùng nhóm IIVA

Trong cùng 1 nhóm, độ âm điện giảm theo chiều tăng ĐTHN

Trong cùng một chu kì, độ âm điện tăng theo chiều tăng ĐTHN

⇒ thứ tự tăng dần độ âm điện: R < M < X < Y

⇒ Chọn B

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9.10 trang 22 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON