ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 9.14 trang 23 SBT Hóa học 10

Bài tập 9.14 trang 23 SBT Hóa học 10

Theo quy luật biến thiên độ âm điện trong bảng tuần hoàn, nguyên tử của nguyên tố nào có độ âm điện lớn nhất (không xét các khí hiếm) ? Tại sao ?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9.14

 
 

Khi không xét các khí hiếm, độ âm điện tăng từ trái sang phải và giảm dần từ trên xuống dưới. Nguyên tử F đứng ở góc trên, phía phải nên flo có độ âm điện lớn nhất.

 

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9.14 trang 23 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Thị Thu Huệ

  Cho 8 gam hỗn hợp gồm 1 kim loại thuộc nhóm 2 A và oxit của nó tác dụng với dung dịch chứa 0,5 mol HCl.Xác định kim loại đó.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Thanh Trà

  Khi cho 1,12g một kim loại nhóm IA td vừa đủ với 43,2g dd HBr. Sau phản ứng thu được dd có khối lượng 44,16g. Kim loại đó là gì?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Kim Ngan

  Cho hợp chất cacbonat của kl có hóa trị 2 tác dụng vs dd h2so4 20% thu được dd có nồng độ 24% . Xác định công thức muối cacbonat

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • cuc trang

  Cho 8(g) 1 oxit KL (nhóm 2A ) tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl 20 phần trăm thu dược 19(g) muối cloma

  a, Xacd định kim loại M?

  b, Khối lượng dung dịch HCl đẻ dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu phương

  hợp chất của 1 nguyên tố phi kim R với Hiđrô có công thức H2R và oxi của kim loại M có công thức M2O3. Công thức hoá học của M với R là gì?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hương Lan

  1.Cho 11,2 g hỗn hợp 2 k.loại kiềm A,B ở 2 chu kì liên tiếp vào dd 200 ml H2O được 4,48 lít khí (đktc) và dd E

  Để trung hòa dd E trên cần bao nhiêu ml dd H2SO4 1M ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1