YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 9.22 trang 24 SBT Hóa học 10

Bài tập 9.22 trang 24 SBT Hóa học 10

Dãy các nguyên tố N, P, F, O. Hãy sắp xếp chúng theo chiều giảm dần tính phi kim.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9.22

Tính phi kim: N(Z = 7) > P(Z = 15), vì trong nhóm tính phi kim giảm khi Z tăng.

Tính phi kim: F (Z = 9) > O (Z = 8) > N (Z = 7), vì trong chu kì .tính phi kim tăng khi Z tăng.

Vậy chiều giảm dần tính phi kim là: F (Z = 9) > O (Z = 8) > N (Z = 7) > P (Z = 15).

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9.22 trang 24 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON