YOMEDIA

Bài tập 3 trang 47 SGK Hóa học 10

Giải bài 3 tr 47 sách GK Hóa lớp 10

Những tính chất nào sau đây biến đổi tuần hoàn?

a) Hóa trị cao nhất với oxi.                 

b) Nguyên tử khối.                           

c) Số electron lớp ngoài cùng.

d) Số lớp electron.

e) Số electron trong nguyên tử.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Những tính chất sau đây biến đổi tuần hoàn.

a) Hóa trị cao nhất với oxi.          

c) Số electron lớp ngoài cùng.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 47 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Linh Mai
  Một nguyên tố R có công thức hợp chất với hidro là RH. Trong oxit bậc cao nhất, R chiếm 74,3℅ theo khối lượng.Xác định tên nguyên tố R
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Lê Ngọc Mai

  Có 5,56 gam hỗn hợp A gồm Fe và kim loại M(hóa trị n). Chia A làm 2 phần bằng nhau                                   Phần 1 : Hòa tan hết trong dung dịch HCl được 1,568 lít khí H2 .                                                               Phần 2 : Hòa tan hết trong dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được 2,016 lít khí SO2.                                        Viết các phương trình phản ứng và xác định tên kim loại M.Các khí đo ở đktc.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Lê Ngọc Mai

  X là kim loại thuộc nhóm 2A. Cho 1,7 gam hỗn hợp gồm 2 kim loại X và Zn tác dụng với lượng dư dung dịch HCl,sinh ra 0,672 lít H2 (ĐKTC). Mặt khác khi cho 1.9 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng thì thể tích H2 sinh ra chưa đến 1,12 lít .Xác định kim loại X.

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Nguyễn Ngọc Phương Vy

  Câu 1.Cho 3,1 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm ở hai chu kì liên tiếp tác dụng hết với nước,ta thu được 1,12 lit khí ở đktc.Xác định hai kim loại.

  Câu 2. Cho 2 gam hỗn hợp hai kim loại (ở hai chu kì liên tiếp và thuộc nhóm IIA) tác dụng hết với dung dịch H2SO4 10% rồi cô cạn thu được 8,72 gam hỗn hợp muối khan. Xác định hai kim loại và tính khối lượng dung dịch H2SO4 đã dùng?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA