YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 8 trang 48 SGK Hóa học 10

Giải bài 8 tr 48 sách GK Hóa lớp 10

Viết cấu hình electron của nguyên tử magie (Z = 12). Để đạt được cấu hình electron của nguyên tử khí hiểm gần nhất trong bảng tuần hoàn, nguyên tử magie nhận hay nhường bao nhiêu electron? Magie thể hiện tính chất kim loại hay phi kim?

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

 
 

Cấu hình electron của nguyên tử Mg (Z = 12): 1s22s22p63s2.

Để đạt cấu hình electron của khí hiếm gần nhất (Ne) trong Bảng tuần hoàn nguyên tử Mg nhường 2 electron để đạt được 8e ở lớp ngoài cùng.

Mg có tính kim loại.

Mg  →  Mg2+ + 2e

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 48 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Hoai Hoai

  1. Hòa Tan hết 5,6g 2 kim loại kiềm thuộc 2 chu kì kế tiếp vào H2O dư --> 0,2g khí
  a) Xác định tên 2 KL
  b) tính % m mỗi kim loại

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Đào Thị Nhàn

  Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình e lớp ngoài cùng là ns2np4 . Trong hợp chất khí của nguyên tố X với hiđro , x chiếm 94,12% khối lượng . Phần trăm khối lượng của nguyên tố X trong oxit cao nhất là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can chu

  Nguyên tử X có công thức hợp chất với Hiđrô là XH3 . Xác định công thức oxit cao nhất của X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Xuan Xuan

  Hóa trị của nguyên tố X trong hợp chất khí với hidro bằng 1 . Trong oxit có hóa trị cao nhất của X thì X chiếm 38,8% khối lượng
  a, Xác định nguyên tố X
  b,Y là hợp chất khí của X với hidro . Cho 9,6 g kim loại M tác dụng vừa đủ với 200g dung dịch y 14,6 % tạo ra khí H2 và dung dịch D . Xác định kim loại M và tính nồng độ % của dung dịch D

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1