YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 9.19 trang 24 SBT Hóa học 10

Bài tập 9.19 trang 24 SBT Hóa học 10

Hãy viết công thức oxit cao nhất của các nguyên tố thuộc chu kì 2 và các nguyên tố thuộc chu kì 3.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9.19

Chu kì 2: Li2O; BeO; B2O3; CO2; N2O5

Chu kì 3: Na2O; MgO; Al2O3; SiO2; P2O5

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9.19 trang 24 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON