YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 9.11 trang 23 SBT Hóa học 10

Bài tập 9.11 trang 23 SBT Hóa học 10

Xét các nguyên tố thuộc các nhóm A.

a) Trong cùng một chu kì, khi đi từ trái sang phải theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì số electron hoá trị biến thiên thế nào ?

Hãy viết cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố thuộc chu kì 2.

b) Trong cùng một nhóm, khi đi từ trên xuống dưới thì số electron hoá trị biến thiên thế nào ?

Hãy viết cấu hình electron lởp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố thuộc nhóm IA.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9.11

a) Trong cùng một chu kì, khi đi từ trái sang phải theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì số electron hoá trị tăng dần.

Li → Cấu hình e ngoài cùng: 2s1

Be → Cấu hình e ngoài cùng: 2s2

B → Cấu hình e ngoài cùng: 2s22p1

C → Cấu hình e ngoài cùng: 2s22p2

N → Cấu hình e ngoài cùng: 2s22p3

O → Cấu hình e ngoài cùng: 2s22p4

F → Cấu hình e ngoài cùng: 2s22p5

Ne → Cấu hình e ngoài cùng: 2s22p6

b) Trong cùng một nhóm A, số electron hóa trị của các nguyên tố đều như nhau và bằng số thứ tự của nhóm.

H → Cấu hình e ngoài cùng: 1s1

Li → Cấu hình e ngoài cùng: 2s1

Na → Cấu hình e ngoài cùng: 3s1

K → Cấu hình e ngoài cùng: 4s1

Rb → Cấu hình e ngoài cùng: 5s1

Cs → Cấu hình e ngoài cùng: 6s1

Fr → Cấu hình e ngoài cùng: 7s1

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9.11 trang 23 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON