YOMEDIA

Hỏi đáp về Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn - Hóa học 10

Nếu các em có những khó khăn nào về Hóa học 10 Bài 9 Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao để cộng đồng Hóa HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (164 câu):

 • giúp mình trả lời nha
  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Câu 11 12 13 14 làm thế nào

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Những tính chất không biến đổi tuần hoàn
  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hai nguyên tố x,y thuộc cùng một phân nhóm và ở hai chu kì liên tiếp trong bảng htth, có tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử hai nguyên tố là 30. Xác định vị trí của x, y

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mọi người ơi giúp mình với

  Theo dõi (1)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho các nguyên tố M=11 X=17 R =19 hãy sắp xếp thep thứ tự độ âm điện tăng dần
  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tại sao trong một chu kì tính axit mạnh tính bazơ yếu Tại sao tính axit của các oxit cao nhất và hiđroxit Trong một nhóm giảm dần tính bazơ mạnh Dần
  Theo dõi (1)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Một nguyên tố R có công thức hợp chất với hidro là RH. Trong oxit bậc cao nhất, R chiếm 74,3℅ theo khối lượng.Xác định tên nguyên tố R
  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Có 5,56 gam hỗn hợp A gồm Fe và kim loại M(hóa trị n). Chia A làm 2 phần bằng nhau                                   Phần 1 : Hòa tan hết trong dung dịch HCl được 1,568 lít khí H2 .                                                               Phần 2 : Hòa tan hết trong dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được 2,016 lít khí SO2.                                        Viết các phương trình phản ứng và xác định tên kim loại M.Các khí đo ở đktc.

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • X là kim loại thuộc nhóm 2A. Cho 1,7 gam hỗn hợp gồm 2 kim loại X và Zn tác dụng với lượng dư dung dịch HCl,sinh ra 0,672 lít H2 (ĐKTC). Mặt khác khi cho 1.9 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng thì thể tích H2 sinh ra chưa đến 1,12 lít .Xác định kim loại X.

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Câu 1.Cho 3,1 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm ở hai chu kì liên tiếp tác dụng hết với nước,ta thu được 1,12 lit khí ở đktc.Xác định hai kim loại.

  Câu 2. Cho 2 gam hỗn hợp hai kim loại (ở hai chu kì liên tiếp và thuộc nhóm IIA) tác dụng hết với dung dịch H2SO4 10% rồi cô cạn thu được 8,72 gam hỗn hợp muối khan. Xác định hai kim loại và tính khối lượng dung dịch H2SO4 đã dùng?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Câu 1.X,Y là hai nguyên tố ở cùng một nhóm A và thuộc hai chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Tổng số proton trong hai hạt nhân nguyên tử X,Y bằng 32.Viết cấu hình e của X,Y, các ion mà X,Y có thể tạo thành.

  Câu 2. Hai nguyên tố A và B ở hai phân nhóm chính liên tiếp trong bảng tuần hoàn. A thuộc nhóm VIA. Ở trạng thái đơn chất, A và B phản ứng với nhau.Tổng số p trong hạt nhân nguyên tử A và B là 17. Viết cấu hình e của A và B.Xác định vị trí của A và B trong bảng tuần hoàn.

  (Mình không biết nên áp dụng cách thức gì để giải bài này, mong các bạn giúp giùm)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Oxxit của 1 nguyên tố R có phần trăm khối lượng oxi trong phân tử là 50%.Xác định ngto R và CT của oxi ,đây là oxit cao nhát của R.

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • một hợp chất có 1 nguyên tủ Z liên kết với 2 nguyên tủ oxi. nguyên tố oxi chiếm 50% về khối lượng. tính ptk của hợp chất và tìm cthh của hợp chất đó

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Công thức phân tử của hợp chất khí tạo bởi nguyên tố R và hiđrô là RH3 . Trong oxit mà R có hoá trị cao nhất thì oxi chiếm 74.07% về khối lượng. Nguyên tố R là

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Giup ml với

  X và Y là hai nguyên tố thuộc cùng nhóm A và 2 chu kì liên tiếp trong bảng hệ thống tuần hoàn. Tổng số các hạt mang điện tích trong nguyên tử X và Y là 52.Xác định sso thứ tự của X và Y, nhóm mấy, chu kì mấy?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • có hỗn hợp A gồm 2 muối CO3 của 2 kim loại kế tiếp trong phân nhóm 2A . hòa tan 3.6g A trong HCl -> khí B . hấp thụ khí b bởi 3 lít Ca(OH)2 0.015M tạo ra 4g kết tủa . hai kim laoij đó là ???

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hòa tan 3,1 g hổn hợp 2 kim loại nhóm IA thuộc 2 chu kì liên tiếp nhau vào nước thu được 1,12l khí H2. Xác định 2 kim loại đó

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Oxit cao nhất của một nguyên tố ứng với công thức R3 . Với hidro, nó tạo hợp chất khí có chứa 94.12%R về khối lượng. Xác định tên nguyên tố

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hòa tan hoàn toàn 5,3g hỗn hợp 2 kim loại kiềm thuộc 2 chu kỳ kế tiếp trong \(H_2O\) được 3,7 lít khí \(H_2\)(27,3'C,1atm).Hai kim loại đó là

  A.Na,K

  B.K,Rb

  C.Li,Na

  D.Rb,Cs

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hỗn hợp A gồm 2 muối cacbonat của 2 kim loại kế tiếp nhau trong nhóm IIA. Hòa tan hoàn toàn 3.6g hỗn hợp A trong dd HCl thu được khí B, cho toàn bộ lượng khí B hấp thụ hết bởi 3l dd Ca(OH)2 0.015M tgu được 4g kết tủa. Xác định muối cacbonat và khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp A.

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thầy cô có thể giúp em bài tập này không ạ Em xin cảm ơn !

  Hòa tan hoàn toàn 4,29 g hai kim loại X,Y ở 2 chu kì và thuộc nhóm IA trong nước (dư), thu được 3,024 lít khí H2 (đktc). Xác định 2 kim loại X,Y ?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • cho 12g một kim loại tác dụng hết với nước tạo ra một dung dich bazo và 6.72lit khí Hidro (đktc). Xác định tên kim loại?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hai nguyên tố Q và T thuộc cùng 1 nhóm và ở hai chu kì liên tiếp. Tổng số hạt mang điện trong Q và T là 52.
  a, Hãy xác định Q và T
  b, So sánh tính chất của các oxit cao nhất , hidroxit cao nhất của hai nguyên tố Q và T .giải thích ngắn gọn

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

YOMEDIA