YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 9 trang 48 SGK Hóa học 10

Giải bài 9 tr 48 sách GK Hóa lớp 10

Viết cấu hình electron của nguyên tử lưu huỳnh S (Z = 16). Để đạt được cấu hình electron của nguyên tử khí hiếm gần nhất trong bảng tuần hoàn, nguyên tử lưu huỳnh nhận hay nhường bao nhiêu electron? Lưu huỳnh thể hiện tính chất kim loại hay phi kim?

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

 
 

Cấu hỉnh electron của nguyên tử S (Z = 16): 1s22s22p63s23p4.

Để đạt được cấu hình electron của khí hiếm gần nhất (Ar) trong bảng tuần hoàn nguyên tử S nhận 2 electron để đạt 8e ở lớp ngoài cùng.

S có tính phi kim.

S + 2e → S2- 

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 48 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lan Anh

  Câu hỏi hay và khó :D

  Bạn nào trả lời chính xác mình xin tặng 2 GP.

  Đề bài như sau :

  X thuộc chu kì 4, Y thuộc chu kì 2 của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. \(I_i\) là năng lượng ion hóa thứ i của một nguyên tử. Thực nghiệm cho biết tỉ số \(\dfrac{I_{k+1}}{I_k}\)của X và Y như sau :

  \(\dfrac{I_{k+1}}{I_k}\) \(\dfrac{I_2}{I_1}\) \(\dfrac{I_3}{I_2}\) \(\dfrac{I_4}{I_3}\) \(\dfrac{I_5}{I_4}\) \(\dfrac{I_6}{I_5}\)
  X 1,94 4,31 1,31 1,26 1,30
  Y 2,17 1,96 1,35 6,08 1,25

  Hãy lập luận để xác định X và Y ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Bảo Lộc

  cho các nguyên tố Na, Al, Si

  a/ xếp các nguyên tố trên theo chiều tính kim loại yếu dần

  b/ xếp các hidroxit tương ứng các nguyên tố trên theo chiều tính bazo mạnh dần

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Rừng

  cho 7,6g hỗn hợp 2 kim loại nhóm IIA thuộc 2 chu kì kế tiếp trong bảng tuần hoàn tác dụng với dd HCl dư, sau phản ứng thu được 5,6 lít khí(đkc).

  a/ xác định 2 kim loại

  b/ tính khối lượng muối thu được sau phản ứng?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hiền

  cho 10,1g hỗn hợp A gồm 2 kim loại kiềm thuộc 2 chu kì kế tiếp nhau tác dụng với H2O thu được 3,36 lít khí(đkc). xác định 2 kim loại kiềm?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1