YOMEDIA
NONE

Hỗn hợp khí X gồm N2 và H2 có tỉ khối so với He bằng 1,8. Đun nóng X một thời gian trong bình kín (có bột Fe làm xúc tác), thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He bằng 2. Hiệu suất của phản ứng tổng hợp NH3 là

A. 50% 

B. 36%

C. 40%

D. 25%

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • Chọn số mol của hỗn hợp là 1.

  Gọi số mol của N2 là x, thì của H2 là 1 – x, số mol N2 phản ứng là a

                           N2 +   3H2  ↔     2NH3

  Ban đầu:             a       1 – a

  Phản ứng:           x        3x              2x

  Sau phản ứng:    a-x    1-a-3x          2x

  Hỗn hợp X:  28a + 2(1 – a) = 1,8.4

  →  a = 0,2

  Hỗn hợp Y có số mol là: a – x + 1 – a – 3x + 2x = 1 – 2x

  mY = (1 – 2x)2.4

  Ta có mX = mY

  → (1 – 2x)2.4 = 1,8.4

  →  x = 0,05

  Hiệu suất phản ứng: 50%

    bởi An Duy 22/05/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON