AMBIENT

Xác định MX2 biết tổng số hạt là 140 và số hạt mang điện nhiều hơn không mang điện là 16?

bởi Lê Chí Thiện 13/05/2019

Cho hợp chất MX2 trong phân tử MX2 tổng số hạt cơ bản là 140. số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44. số khối (A) của X lớn hơn số khối M là 11. Tổng số hạt cơ bản của X nhiều hơn M là 16. Xác định p,e,n của M và X

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Ta có:

  \(\left(p+n+e\right)_X+\left(p+n+e\right)_M=140\)

  \(\left(p+n+e\right)_X-\left(p+n+e\right)_M=16\)

  \(\Rightarrow\left(p+n+e\right)_X=78;\left(p+n+e\right)_M=62\)

  \(\left(p+n+e\right)_X=78\)

  \(2p_X+n_X=78\Rightarrow n_X=78-2p\left(1\right)\)

  \(\left(p+n+e\right)_M=62\)

  \(4p_M+2n_M=6\Rightarrow n_M=\dfrac{6-4p_M}{2}\left(2\right)\)

  Ta có:

  \(p_X+n_X-p_M+n_M=11\left(3\right)\)

  Thay \(\left(1\right);\left(2\right);\left(3\right)có:\)

  \(p_X+\left(78-2p_X\right)-p_M-\left(\dfrac{6-4p_M}{2}\right)=11\left(5\right)\)

  Lại có:

  \(4p_X-2p_M-2n_X-n_M=44\left(4\right)\)

  Thay \(\left(1\right);\left(2\right);\left(4\right)có:\)

  \(4p_X-2p_M-2\left(78-2p_X\right)-\left(\dfrac{6-4p_M}{2}\right)=44\left(6\right)\)

  Giải hệ phương trình (5); (6) có:

  \(p_X=12;p_M=17\)

  \(\Rightarrow X:Mg;M:Cl\)

  mà công thức tổng quát là MX2

  \(\Rightarrow CTHH:MgCl_2\)

  bởi Nguyễn Thị Xuân Mai 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>