Xác định nguyên tử khối và kí hiệu nguyên tử của nguyên tố đó.

bởi Thiên Mai 08/11/2018

1)tổng số hạt p,n,e trong nguyên tử của nguyên tố X bằng 38. xác định số thứ tự nguyên tố và số khối của nguyên tử X.

2) tổng số các loại hạt trong nguyên tử của một nguyên tố là 21. xác đinh nguyên tử khối và kí hiệu nguên tử của nguyên tố đó.

3)nguyeen tử M có tổng số hạt 34, nguyen tử X có tổng số hạ 52. M và X tạo được với nhauhowpj chất MX. xác định cong thức MX.

4) một nguyên tử kim loại M có khối lượng là 54. tổng số hạt trong M2+ là 78. tìm M.

Câu trả lời (1)

 • 3) Ta có: \(Z\le N\le1,52Z\)=> Tổng số hạt có trong một nguyên tố nằm trong khoảng từ 3Z đến 3,52Z

  +) Nguyên tử M:

  Ta có: \(9,65\le Z_M\le11,33\Rightarrow Z_M=11\) => M là Natri (Na)

  (Vì Z = 10 là số hiệu nguyên tử của khí hiếm Neon)
  +) Nguyên tử X:
  Ta có: \(14,77\le Z_X\le17,33\)=> X là Clo (Cl)
  (Vì chỉ có Clo mới tạo được hợp chất MX với Natri trong khoảng trên)
  => MX là NaCl

  bởi Thủy Nguyễn 08/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan