YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 31 SGK GDCD 12

Giải bài 2 tr 31 sách GK GDCD LỚP 12

Ý nghĩa của việc Nhà nước bảo đảm cho công dân bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Nhà nước bảo đảm cho công dân bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí nhằm:

  • Tạo ra các điều kiện vật chất, tinh thần để bảo đảm cho công dân có khả năng thực hiện được quyền và nghĩa vụ phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước.
  • Tạo sự công bằng, văn minh, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật.
  • Tạo điều kiện để công dân được sống một cuộc sống an toàn, lành mạnh, được phát triển đầy đủ và toàn diện.

-- Mod GDCD 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 31 SGK GDCD 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON