YOMEDIA

Địa Lý 8: Địa Lý Việt Nam

Chương Địa Lý Tự Nhiên giới thiệu các đặc điểm thiên nhiên, khí hậu của các vùng khu vực ở Việt Nam. Ngoài ra, các em có thể kiểm tra kiến thức ngay sau khi học xong chương 5 bằng các câu hỏi trắc nghiệm và các bài tập SGK để củng cố bài học. Mời các em xem nội dung chi tiết tại đây.

ZUNIA9
 

 

ON