ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Địa lý 8 Bài 24 Vùng biển Việt Nam

Bài tập trắc nghiệm Địa lý 8 Bài 24 về Vùng biển Việt Nam online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Một số vùng biển ven bờ đã bị ô nhiễm.
  • B. Các hoạt động khai thác dầu khí không ảnh hưởng đến môi trường vùng biển.
  • C. Môi trường vùng biển Việt Nam rất trong lành. 
  • D. Các hoạt động du lịch biển không gây ô môi trường vùng biển.
  • A. than đá
  • B. sắt
  • C. thiếc 
  • D. dầu khí
   
   
  • A. lũ lụt
  • B. hạn hán
  • C. bão nhiệt đới 
  • D. núi lửa
  • A. 30-33‰.
  • B. 30-35‰.
  • C. 33-35‰. 
  • D. 33-38‰.
  • A. Mùa hạ mát, mùa đông ấm hơn đất liền, biên độ nhiệt nhỏ.
  • B. Mùa hạ nóng, mùa đông lạnh hơn đất liền, biên độ nhiệt nhỏ.
  • C. Mùa hạ nóng, mùa đông lạnh hơn đất liền, biên độ nhiệt lớn. 
  • D. Mùa hạ mát, mùa đông ấm hơn đất liền, biên độ nhiệt lớn.
  • A. Quanh năm chung 1 chế độ gió.
  • B. Mùa đông gió có hướng đông bắc; mùa hạ có hướng tây nam khu vực vịnh Bắc Bộ có hướng nam.
  • C. Mùa đông gió có hướng tây nam; mùa hạ có hướng đông bắc khu vực vịnh Bắc Bộ có hướng nam. 
  • D. Mùa đông gió có hướng tây nam; mùa hạ có hướng nam.
  • A. Tây Nam và Đông Bắc
  • B. Tây Bắc và Đông Nam
  • C. Bắc và Đông Bắc
  • D. Nam và Tây Nam
  • A. Thái Bình Dương và Bắc Băng Dương
  • B. Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương
  • C. Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương 
  • D. Đại Tây Dương và Thái Bình Dương
  • A. ôn đới gió mùa
  • B. cận nhiệt gió mùa
  • C. nhiệt đới gió mùa 
  • D. xích đạo
  • A. Biển Hoa Đông
  • B. Biển Đông
  • C. Biển Xu-Lu 
  • D. Biển Gia-va
 

 

YOMEDIA
1=>1