Trắc nghiệm Địa lý 8 Bài 38 Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam

Lý thuyết

Trắc nghiệm

BT SGK FAQ

Câu hỏi trắc nghiệm (6 câu):

 • Câu 1:

  Tài nguyên rừng của nước ta bị suy giảm là do

  • A. Sự biến đổi thất thường của khí hậu
  • B. Khai thác quá mức phục hồi
  • C. Không chịu trồng mới
  • D. Chiến tranh tàn phá
 • Câu 2:

  Tỉ lệ rừng che phủ ở nước ta chiếm bao nhiêu %

  • A. 35-38%
  • B. 32-34%
  • C. 31-33%
  • D. 34-36%
 • Câu 3:

  Cây thuốc không phải là cây:

  • A. Hồi
  • B. Lát hoa
  • C. Ngãi cứu
  • D. Nhân trần
 • Câu 4:

  Các loại cây làm nguyên liệu sản xuất thủ công nghiệp

  • A. Vạn tuế, phong lan
  • B. Mây, trúc, giang
  • C. Nhân trần, ngãi cứu, tam thất
  • D. Tràm, hạt dẻ
 • Câu 5:

  Cây cho tinh dầu nhựa là: 

  • A. Xuyên khung, ngũ gia bì
  • B. Nhân trần, vạn tuế
  • C. Hồi, sơn, quế
  • D. Giang, trúc
 • Câu 6:

  Sản phẩm từ động vật không phải là: 

  • A. Làm thức ăn
  • B. Lấy gỗ
  • C. Làm thuốc 
  • D. Làm đẹp

Được đề xuất cho bạn