Trắc nghiệm Địa lý Bài 43 Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ

Lý thuyết

Trắc nghiệm

BT SGK FAQ

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Vị trí, phạm vi lãnh thổ của miền Nam Trung bộ và Nam bộ từ

  • A. Bạch Mã đến Cà Mau
  • B. Bình Phước đến Cà Mau
  • C. Sài Gòn đến Cà Mau
  • D. Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau
 • Câu 2:

  Biên độ nhiệt như thế nào

  • A. giảm từ 3-7 độ
  • B. giảm từ 2-7 độ
  • C. tăng từ 3-7 độ
  • D. tăng từ 2-7 độ
 • Câu 3:

  Đồng bằng Nam Bộ có đặc điểm

  • A. 3/4 diện tích đất phù sa của cả nước.
  • B. 1/2 diện tích đất phù sa của cả nước.
  • C. 1/3 diện tích đất phù sa của cả nước.
  • D. 1 % diện tích đất phù sa của cả nước.
 • Câu 4:

  Tài nguyên rừng miền Nam Trung bộ và Nam bộ là bao nhiêu so với cả nước

  • A. 50%
  • B. 60%
  • C. 40%
  • D. 70%
 • Câu 5:

  Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mùa mưa kéo dài mấy tháng

  • A. 4
  • B. 5
  • C. 6
  • D. 8

Được đề xuất cho bạn