Trắc nghiệm Địa lý 8 Bài 23 Vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam

Lý thuyết

Trắc nghiệm

BT SGK FAQ

Câu hỏi trắc nghiệm (6 câu):

 • Câu 1:

  Diện tích đất liền của nước ta là

  • A. 331.212 km2
  • B. 300.212 km2
  • C. 431.212 km2
  • D. 334.212 km2
 • Câu 2:

  Nước ta nằm hoàn toàn trong vòng đai nội chí tuyến của

  • A. Bán cầu Nam
  • B. Bán cầu Bắc
  • C. Bán cầu phía Tây
  • D. Bán cầu phía Đông
 • Câu 3:

  Theo chiều dài Bắc Nam nước ta có bao nhiêu km? 

  • A. 2650km
  • B. 3650km
  • C. 1550km
  • D. 1650km
 • Câu 4:

  Nơi hẹp nhất thuộc tỉnh

  • A. Quảng Nam
  • B. Quảng Bình
  • C. Quảng Trị
  • D. Huế
 • Câu 5:

  Biên giới nước ta dài bao nhiêu km?

  • A. 2500km
  • B. 3500km
  • C. 1650km
  • D. 4500km
 • Câu 6:

  Có đường bờ biển cong hình chữ S bao nhiêu km

  • A. 3260km
  • B. 3660km
  • C. 3250km
  • D. 3270km

Được đề xuất cho bạn