Trắc nghiệm Địa lý 8 Bài 41 Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Tên dãy núi ở miền Bắc, Đông Bắc bộ không phải là hướng cánh cung: 

  • A. Sông Gâm
  • B. Con Voi
  • C. Ngân Sơn 
  • D. Bắc Sơn
 • Câu 2:

  Loại mưa xuất hiện vào cuối đông ở đồng bằng Bắc bộ là

  • A. Mưa ngâu
  • B. Mưa phùn
  • C. Mưa rào
  • D. Mưa dông
 • Câu 3:

  Mùa đông ở miền Bắc và Đông Bắc bộ là

  • A. Đến muộn, kết thúc muộn
  • B. Đến sớm, kết thúc muộn
  • C. Đến sớm, kết thúc sớm
  • D. Đến muộn, kết thúc sớm
 • Câu 4:

  Địa hình độc đáo có mặt ở miền Bắc, Đông Bắc bộ à: 

  • A. Caxto đá vôi
  • B. Thềm phù sa cổ
  • C. Núi hình cánh cung
  • D. Thung lũng sông
 • Câu 5:

  Đặc điểm khí hậu ở miền Bắc đông Bắc bộ là: 

  • A. Có 1 mùa khô và 1 mùa mưa rõ rệt
  • B. Có mùa đông lạnh nhất nước
  • C. Tính chất nhiệt đới tăng dần
  • D. gió Phơn Tây Nam hoạt động mạnh

Được đề xuất cho bạn