Trắc nghiệm Địa lý 8 Bài 31 Đặc điểm khí hậu Việt Nam

Câu hỏi trắc nghiệm (6 câu):

 • Câu 1:

  Nhiệt độ trung bình năm của không khí nước ta tăng dần: 

  • A. Từ Tây sang Đông 
  • B. Từ Bắc vào Nam
  • C. Từ vĩ độ thấp đến vĩ độ cao
  • D. Từ thấp lên cao
 • Câu 2:

  Loại gió thịnh hành ở nước ta vào màu hạ có hướng

  • A. Tây Nam
  • B. Đông Bắc
  • C. Tây Bắc 
  • D. Đông Nam
 • Câu 3:

  Đặc trưng thời tiết ở miền Bắc nước ta vào nửa sau mùa đông là: 

  • A. Nóng khô
  • B. Nóng ấm
  • C. Lạnh ẩm
  • D. Lạnh khô
 • Câu 4:

  Miền khí hậu nào ở nước ta có mùa mưa lệch hẳn về thu đông?

  • A. Đông Trường Sơn
  • B. Phía Nam
  • C. Phía Bắc
  • D. Biển Đông Việt Nam
 • Câu 5:

  Gió Tây khô nóng diễn ra phổ biến ở vùng nào?

  • A. Tây Bắc và Duyên hải miền Trung
  • B. Đông Nam Bộ và Tây Nguyên
  • C. Trung du miền núi phía Bắc và Tây Nguyên
  • D. Tây Nguyên và Trung du miền núi phía Bắc
 • Câu 6:

  Gió Tây khô nóng diễn ra phổ biến ở vùng nào?

  • A. Tây Bắc và Duyên hải miền Trung
  • B. Đông Nam Bộ và Tây Nguyên
  • C. Trung du miền núi phía Bắc và Tây Nguyên
  • D. Tây Nguyên và Trung du miền núi phía Bắc

Được đề xuất cho bạn