Trắc nghiệm Địa lý 8 Bài 33 Đặc điểm sông ngòi Việt Nam

Câu hỏi trắc nghiệm (6 câu):

 • Câu 1:

  Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặt do: 

  • A. Có rất nhiều sông lớn nhỏ
  • B. Địa hình 3/4 là núi và cao nguyên
  • C. Địa hình bị cắt xẻ, mưa ít
  • D. Địa hình bị cắt xẻ mạnh, mưa nhiều
 • Câu 2:

  Sông ngòi nước ta chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam và hướng vòng cung vì: 

  • A. 3/4 địa hình là núi và cao nguyên
  • B. Các dãy núi chủ yếu theo hướng Tây Bắc - Đông Nam và vòng cung
  • C. Các sông phần lớn đổ ra biển
  • D. Có nhiều hướng núi khác nhau
 • Câu 3:

  Sông ngòi nước ta có lượng phù sa lớn là vì: 

  • A. Mưa ít nên phù sa tích tụ nhiều
  • B. Có rất nhiều sông chảy qua vùng khác nhau
  • C. Địa hình bị cắt xẻ mạnh, mưa nhiều và mưa theo mùa
  • D. Trong lòng sông có nhiều cát sỏi
 • Câu 4:

  Đâu không phải là lợi ích của sông ngòi

  • A. Giao thông, thuỷ sản
  • B. Phá hoại mùa màng
  • C. Tưới nước cho cây trồng
  • D. Xây dựng các đập thuỷ điện
 • Câu 5:

  Đặc điểm của sông ngòi Trung bộ nước ta

  • A. hướng chảy vòng cung
  • B. Nhiều sông lớn
  • C. Sông ngắn dốc
  • D. Mùa lũ kéo dài 6 tháng
 • Câu 6:

  Lượng nước lũ chiếm khoảng bao nhiêu % lượng nước cả năm

  • A. 50-60%
  • B. 70-80%
  • C. 80-90%
  • D. 60-70%

Được đề xuất cho bạn