Trắc nghiệm Địa lý 8 Bài 28 Đặc điểm địa hình Việt Nam

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Địa hình đồi núi nước ta chiếm bao nhiêu % diện tích lãnh thổ: 

  • A. 3/4
  • B. 2/4
  • C. 1/2
  • D. 1/3
 • Câu 2:

  Đồng bằng chiếm bao nhiêu % diện tích nước ta: 

  • A. 1/4
  • B. 2/4
  • C. 3/4
  • D. 1/3
 • Câu 3:

  Núi cao trên 2000m chỉ chiếm

  • A. 10%
  • B. 2%
  • C. 5%
  • D. 1%
 • Câu 4:

  Địa hình nước ta chủ yếu theo 2 hướng

  • A. Tây - Đông, Tây Bắc - Đông Nam
  • B. Tây Bắc – Đông Nam và vòng cun
  • C. Vòng Cung, Đông - Tây
  • D. Đông Bắc - Tây Nam, vòng cung
 • Câu 5:

  Địa hình thấp dần từ

  • A. Nội địa ra biển
  • B. Đông sang Tây
  • C. Đông Bắc xuống Tây Nam
  • D. Tây sang Đông

Được đề xuất cho bạn