Trắc nghiệm Địa lý 8 Bài 39 Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam

Lý thuyết

Trắc nghiệm

BT SGK FAQ

Câu hỏi trắc nghiệm (7 câu):

 • Câu 1:

  Cảnh quan rừng nhiệt đới ẩm gió mùa phát triển trên đồi núi thấp là kiểu cảnh quan chiếm ưu thế của nước ta vì :

  • A. Nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến.
  • B.  Nước ta nằm tiếp giáp Biển Đông.
  • C.  Nước ta nằm trong khu vực châu Á gió mùa.
  • D.  Đồi núi thấp chiếm 85% diện tích lãnh thổ.
 • Câu 2:

  Đây là đặc điểm quan trọng nhất của địa hình đồi núi nước ta, có ảnh hưởng rất lớn đến các yếu tố khác.

  • A.  Chạy dài suốt lãnh thổ từ bắc đến nam.
  • B. Đồi núi thấp chiếm ưu thế tuyệt đối.
  • C.  Núi nước ta có địa hình hiểm trở.
  • D. Núi nước ta có sự phân bậc rõ ràng.
 • Câu 3:

  Đặc điểm địa hình nhiều đồi núi thấp đã làm cho :

  • A. Địa hình nước ta ít hiểm trở.
  • B. Địa hình nước ta có sự phân bậc rõ ràng.
  • C. Tính chất nhiệt đới ẩm của thiên nhiên được bảo toàn.
  • D. Thiên nhiên có sự phân hoá sâu sắc.
 • Câu 4:

  Đồi núi nước ta có sự phân bậc vì :

  • A. Phần lớn là núi có độ cao dưới 2 000 m.
  • B. Chịu tác động của vận động tạo núi Anpi trong giai đoạn Tân kiến tạo.
  • C. Chịu tác động của nhiều đợt vận động tạo núi trong đại Cổ sinh.
  • D. Trải qua lịch sử phát triển lâu dài, chịu tác động nhiều của ngoại lực.
 • Câu 5:

  Đai rừng ôn đới núi cao của nước ta chỉ xuất hiện ở :

  • A. Độ cao trên 1 000 m
  • B. Độ cao trên 2 000 m.
  • C. Độ cao trên 2 400 m.
  • D. Độ cao thay đổi theo miền.
 • Câu 6:

  Thiên nhiên nước ta có mấy tính chất chung nổi bật

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 5
 • Câu 7:

  Tính chất chủ yếu của thiên nhiên nước ta là: 

  • A. Nhiệt đới ẩm gió mùa
  • B. Đa dạng phức tạp
  • C. Đồi núi
  • D. Ven biển

Được đề xuất cho bạn