Trắc nghiệm Địa lý 8 Bài 39 Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam

Câu hỏi trắc nghiệm (7 câu):