ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Địa lý 8 Bài 36 Đặc điểm đất Việt Nam

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Đồng bằng sông Hồng
  • B. Đồng bằng sông Cửu Long
  • C. Đông Nam Bộ 
  • D. Tây Nguyên
  • A. Các cây công nghiệp lâu năm
  • B. Trồng rừng
  • C. Lúa, hoa màu, cây ăn quả,… 
  • D. Khó khăn cho canh tác.
   
   
  • A. Ven sông Tiền và sông Hậu
  • B. Vùng ven biển
  • C. Đông Nam Bộ 
  • D. Vùng trũng Tây Nam Bộ.
  • A. Đất chua, nghèo mùn, nhiều sét. Đất có mùa đỏ vàng do có nhiều hợp chất sắt và nhôm.
  • B. Đất có màu đỏ thẫm hoặc vàng đỏ, có độ phì cao, thích hợp với nhiều laoij cây công nghiệp.
  • C. Đất có nhiều mùn, hình thành dưới thảm rừng á nhiệt đới hoặc ôn đới vùng núi cao. 
  • D. Nhìn chung đất có độ phì nhiêu, dễ canh tác và làm thủy lợi. Đất tơi xốp,ít chua, giàu mùn.
  • A. Vùng núi cao
  • B. Vùng đồi núi thấp
  • C. Các cao nguyên 
    
  • D. Các đồng bằng
  • A. Rừng nhiệt đới ẩm thường xanh
  • B. Rừng á nhiệt đới và ôn đới núi cao
  • C. Trồng nhiều cây công nghiệp 
  • D. Rừng ngập mặn.
  • A. Vùng miền núi thấp.
  • B. Vùng miền núi cao
  • C. Vùng đồng bằng. 
  • D. Vùng ven biển.
  • A. Đất chua, nghèo mùn, nhiều sét.
  • B. Đất có mùa đỏ vàng do có nhiều hợp chất sắt và nhôm.
  • C. Đất phân bố chủ yếu ở vùng miền đồi núi thấp. 
    
  • D. Cả 3 đặc điểm trên.
  • A. Đất feralit
  • B. Đất phù sa
  • C. Đất mùn núi cao 
  • D. Đất mặn ven biển
  • A. 2
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 5
 

 

YOMEDIA
1=>1