Trắc nghiệm Địa lý 8 Bài 27 Thực hành Đọc bản đồ Việt Nam

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Nước ta có bao nhiêu tỉnh giáp biển

  • A. 25
  • B. 20
  • C. 38
  • D. 28
 • Câu 2:

  Nước ta có mấy tỉnh giáp với Trung Quốc?

  • A. 5
  • B. 9
  • C. 7
  • D. 10
 • Câu 3:

  Nước ta có mấy tỉnh giáp với Lào? 

  • A. 5
  • B. 7
  • C. 10
  • D. 15
 • Câu 4:

  Đá quý ở nước ta tập trung ở đâu? 

  • A. Nghệ An, Tây Nguyên
  • B. Cao Bằng, Nghệ An
  • C. Thanh Hóa, Nghệ An
  • D. Quảng Bình, Tây Nguyên
 • Câu 5:

  Apatit ở nước ta tập trung ở đâu? 

  • A. Tây Nguyên
  • B. Lào cai
  • C. Thái Nguyên
  • D. Cao Bằng

Được đề xuất cho bạn