Trắc nghiệm Địa lí 8 Bài 34 Các hệ thống sông lớn ở nước ta

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Đâu không phải là sông có hướng chảy Tây Bắc - Đông Nam? 

  • A. Sông Chảy
  • B. Sông Hồng
  • C. Sông Mã
  • D. Sông Gâm
 • Câu 2:

  Sông nào không thuộc sông ngòi Trung bộ: 

  • A. Sông Cả
  • B. Sông Mã
  • C. Sông Gâm
  • D. Sông Đà Rằng
 • Câu 3:

  Sông nào không phải là sông ngòi Nam Bộ: 

  • A. Sông Đà Rằng
  • B. Sông Sài Gòn
  • C. Sông Hậu
  • D. Sông Tiền
 • Câu 4:

  Cửa sông nào không phải là cửa sông Cửu Long chảy ra biển

  • A. Bát Xắc
  • B. Ba Lạt
  • C. Trần Đề 
  • D. Hàm Luông
 • Câu 5:

  Sông ngòi Bắc bộ có chế độ nước: 

  • A. Khá điều hòa
  • B. Khá không đều
  • C. Thất thường
  • D. Rất đều

Được đề xuất cho bạn