Trắc nghiệm Địa lý 8 Bài 29 Đặc điểm các khu vực địa hình

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):