Trắc nghiệm Địa lý 8 Bài 29 Đặc điểm các khu vực địa hình

Lý thuyết

Trắc nghiệm

BT SGK FAQ

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Dạng địa hình cac-xtơ phân bố chủ yếu ở những vùng núi nào?

  • A. Tây Bắc 
  • B. Đông Bắc
  • C. Trường Sơn Bắc 
  • D. Trường Sơn Nam.
 • Câu 2:

  Vùng núi có địa hình cao nhất Việt Nam là:

  • A. Tây Bắc 
  • B. Đông Bắc
  • C. Trường Sơn Bắc 
  • D. Trường Sơn Nam.
 • Câu 3:

  Trong các đồng bằng ở nước ta, đồng bằng lớn nhất là:

  • A.  Đồng bằng Sông Hồng 
  • B.  Đồng bằng Sông Cửu Long
  • C.  Đồng bằng duyên hải Nam Trung Bộ 
  • D.  Cả ba đồng bằng bằng nhau.
 • Câu 4:

   Dạng địa hình chuyển tiếp giữa vùng núi và đồng bằng là:

  • A.  Đồi 
  • B.  Cao nguyên 
  • C.  Núi thấp 
  • D. Bán bình nguyên.
 • Câu 5:

  Vùng biển nào của nước ta có thềm lục địa mở rộng

  • A. Bắc Bộ
  • B. Nam Bộ 
  • C. Trung Bộ
  • D. A, B đúng

Được đề xuất cho bạn