YOMEDIA

Trắc nghiệm Địa lý 8 Bài 44 Thực hành Tìm hiểu địa phương

VDOC

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. 3500 km2
  • B. 3536,76 km2
  • C. 3400,76 km2
  • D. 3500,76 km2
  • A. Phía Tây Nam
  • B. Phía Đông Nam
  • C. Phía Nam
  • D. Phía Tây
   
   
  • A. Thuận lợi phát triển giao thương nội vùng
  • B. Mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trong tiểu vùng sông Mê công
  • C. Có chiến lược quan trọng về kinh tế, văn hóa và quốc phòng... 
  • D. A, B, C đúng
  • A. 4
  • B. 3
  • C. 2
  • D. 1
  • A. 1-5
  • B. 5-10
  • C. 3-7
  • D. 6-11
 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 246_1599883038.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 405_1600325774.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-17 13:56:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)