Trắc nghiệm Địa lý 8 Bài 37 Đặc điểm sinh vật Việt Nam

Câu hỏi trắc nghiệm (7 câu):

 • Câu 1:

  Tính chất chủ yếu của thiên nhiên nước ta: 

  • A. Đồi núi
  • B. Nhiệt đới ẩm gió mùa
  • C. Bán đảo
  • D. Đa dạng phức tạp
 • Câu 2:

  Nước ta có bao nhiêu loài thực vật

  • A. 14.600 loài
  • B. 15000  loài
  • C. 15500 loài
  • D. 14000 loài
 • Câu 3:

  Đâu là hệ sinh thái không có mặt tại nước ta? 

  • A. Rừng tai ga
  • B. Rừng nhiệt đới ẩm gió mùa
  • C. Rừng ngập mặn
  • D. Rừng cận nhiệt đới núi cao
 • Câu 4:

  Sự phân bố hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm gió mùa không có? 

  • A. Rừng Cúc Phương, Ba Bể
  • B. Rừng thưa rụng lá ở Tây Nguyên
  • C. Rừng tre nứa ở Việt Bắc
  • D. Rừng núi cao Pu Sam Sao
 • Câu 5:

  Cây dược liệu không phải là cây: 

  • A. Ngãi cứu
  • B. Tam Thất
  • C. Ngũ da bì
  • D. Nấm hương
 • Câu 6:

  Nhóm cây thực phẩm không phải là: 

  • A. Quế
  • B. Nấm hương
  • C. Măng
  • D. Mộc nhĩ
 • Câu 7:

  Thảm thực vật chủ yếu ở khu hoàng liên sơn là

  • A. Rừng hỗn giao
  • B. Rừng ôn đới
  • C. Rừng nhiệt đới
  • D. Rừng cận nhiệt

Được đề xuất cho bạn