AMBIENT

Trắc nghiệm Địa lý 8 Bài 40 Thực hành Đọc lát cắt địa lý tự nhiên tổng hợp

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Núi cao từ 1000-2000m
  • B. Núi cao trên 3000m
  • C. Núi cao 2500m
  • D. Núi cao dưới 1000m
  • A. Feralit
  • B. Mùn núi cao
  • C. Phù sa trẻ
  • D. Đất mùn
  • A. Lạnh quanh năm, mưa nhiều
  • B. Cận nhiệt, mưa ít, nhiệt độ thấp
  • C. Nóng quanh năm, mưa nhiều
  • D. Nóng quanh năm, mưa ít
  • A. Ôn đới
  • B. Cận nhiệt, nhiệt đới
  • C. Rừng nhiệt đới thay thế bằng hệ sinh thái nông nghiệp
  • D. nhiệt đới
  • A. Đất mùn núi cao
  • B. Đất Feralit trên đá vôi
  • C. Đất phù sa trẻ.
  • D. Đất feralit núi thấp
YOMEDIA