YOMEDIA

Địa Lý 8: Tổng Kết Địa Lí Tự Nhiên Và Địa Lí Các Châu Lục

Chương Tổng Kết Địa Lí Tự Nhiên Và Địa Lí Các Châu Lục với sự tác động của các yếu tố ảnh hưởng khác nhau thì các châu lục sẽ có biểu hiện ra sao. Ngoài ra, các em có thể kiểm tra kiến thức ngay sau khi học xong chương 5 bằng các câu hỏi trắc nghiệm và các bài tập SGK để củng cố bài học. Mời các em xem nội dung chi tiết tại đây.

ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF