YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 104 SBT Địa lí 7

Giải bài 3 tr 104 sách BT Địa lớp 7

Quan sát hình 47.2-Biểu đồ nhiệt độ của hai địa điểm ở châu Nam Cực, tr.141 SGK, nêu nhận xét về  chế độ nhiệt của châu Nam Cực theo gợi ý cụ thể dưới đây:

a) Nhận xét về chế độ nhiệt tại trạm Lít-tơn A-mê-ri-can

 • Nhiệt độ tháng lạnh nhất là ... 0C, tháng ...
 • Nhiệt độ tháng cao nhất là ... 0C, tháng ...
 • Như vậy, tại đây quanh năm có nhiệt độ ...

b) Nhận xét về chế độ nhiệt tại trạm Vô-xtốc

 • Nhiệt độ tháng lạnh nhất là ... 0C, tháng ...
 • Nhiệt độ tháng cao nhất là ... 0C, tháng ...
 • Như vậy, tại đây quanh năm có nhiệt độ ...

c) Nhận xét chung về chế độ nhiệt tại châu Nam Cực. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

a) Nhận xét về chế độ nhiệt tại trạm Lít-tơn A-mê-ri-can

 • Nhiệt độ tháng lạnh nhất là -42 0C, tháng 9.
 • Nhiệt độ tháng cao nhất là -10 0C, tháng 1.
 • Như vậy, tại đây quanh năm có nhiệt độ luôn âm, lạnh khắc nghiệt.

b) Nhận xét về chế độ nhiệt tại trạm Vô-xtốc

 • Nhiệt độ tháng lạnh nhất là -73 0C, tháng 10.
 • Nhiệt độ tháng cao nhất là -38 0C, tháng 1.
 • Như vậy, tại đây quanh năm có nhiệt độ luôn âm, lạnh khắc nghiệt.

c) Nhận xét chung về chế độ nhiệt tại châu Nam Cực: Nhiệt độ quanh năm luôn dưới 0 0C, biên độ nhiệt cao, khí hậu lạnh quanh năm, lạnh khắc nghiệt.

-- Mod Địa Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 104 SBT Địa lí 7 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON