YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 92 SGK Địa lý 12

Giải bài 1 tr 92 sách GK Địa lớp 12

Nền nông nghiệp nhiệt đới có những thuận lợi và khó khăn gì? Hãy cho ví dụ chứng minh rằng nước ta đang phát triển ngày càng có hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết câu 1

a) Những thuận lợi và khó khăn của nền nông nghiệp nhiệt đới:

 • Những thuận lợi chủ yếu:
  • Sản phẩm nông nghiệp đa dạng (sản phẩm nhiệt đới là chính, có thể có một số sản phẩm cận nhiệt đới và ôn đới).
  • Khả năng: xen canh, tăng vụ lớn.
  • Giữa các vùng có thế mạnh khác nhau.
 • Những khó khăn chủ yếu:
  • Tính thời vụ khắt khe trong nông nghiệp.
  • Thiên tai, tính bấp bênh của nông nghiệp.

b) Nước ta đang khai thác ngày càng có hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới

 • Các tập đoàn cây, con được phân bố phù hợp hơn với các vùng sinh thái nông nghiệp.
 • Cơ cấu mùa vụ có những thay đổi quan trọng, với các giống cây ngắn ngày, chịu được sâu bệnh và có thể thu hoạch trước mùa bão, lụt hay hạn hán.
 • Tính mùa vụ được khai thác tốt hơn nhờ đẩy mạnh hoạt động vận tải, áp dụng rộng rãi công nghiệp chế biến và bảo quản nông sản. Việc trao đổi nông sản giữa các vùng ngày càng mở rộng và có hiệu quả.
 • Đẩy mạnh sản xuất nông sản xuất khẩu (gạo, cà phê, cao su, hoa quả...) là phương hướng quan trọng để phát huy thế mạnh nông nghiệp nhiệt đới.

-- Mod Địa Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 92 SGK Địa lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON