ADMICRO
VIDEO

Bài tập 7 trang 61 SBT Địa lí 12

Bài tập 7 trang 61 SBT Địa lí 12

Hoàn thành bảng so sánh những nét khác nhau cơ bản giữa nền nông nghiệp cổ truyền và nền nông nghiệp hàng hóa

Tiêu chí

Nền nông nghiệp cổ truyền

Nền nông nghiệp hàng hóa

Mục đích

 

 

Quy mô sản xuất

 

 

Hướng chuyên môn hóa

 

 

Đầu tư, trang thiết bị

 

 

Hiệu quả sản xuất

 

 

Phân bố

 

 

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

 

Tiêu chí

Nền nông nghiệp cổ truyền

Nền nông nghiệp hàng hóa

Mục đích

Mang tính chất tự cung tự cấp, phục vụ nhu cầu tiêu dùng tại chỗ

Sản xuất theo hướng chuyên môn hóa tạo ra nhiều lợi nhuận phục vụ xuất khẩu

Quy mô sản xuất

-Quy mô nhỏ, manh mún, phân tán

-Quy mô tương đối lớn

-Mức độ tập trung cao

Hướng chuyên môn hóa

-Không quan tâm đến thị trường

-Tự cấp, tự túc

- Gắn liền với thị trường tiêu thụ hàng hóa

- Thị trường tác động lớn đến sản xuất

Đầu tư, trang thiết bị

-Chủ yếu sử dụng sức người và động vật

- Kĩ thuật thô sơ lạc hậu

-Sản xuất nhiều loại, phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng tại chỗ

-Tăng cường sử dụng các loại máy móc, vật tư nông nghiệp

-Kĩ thuật tương đối tiên tiến

-Chuyên môn hóa thể hiện tương đối rõ

Hiệu quả sản xuất

-Năng suất lao động thấp

-Năng suất cây trồng vật nuôi kém

-Hiệu quả thấp trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp

- Năng suất lao động cao

-Năng suất cây trồng vật nuôi cao

-Hiệu quả cao, lợi nhuận nhiều trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp

Phân bố

-Nhiều nơi trên cả nước

-Tập trung ở các vùng còn gặp nhiều khó khăn

- Nhiều nơi trên một số vùng

-Tập trung ở các vùng có nhiều điều kiện thuận lợi

-- Mod Địa Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 61 SBT Địa lí 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON