Trắc nghiệm Địa lý 12 Bài 21 Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta

Bài tập trắc nghiệm Địa lý 12 Bài 21 về Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Sản xuất hàng hóa, chuyên môn hóa
  • B. Năng xuất lao động cao  
  • C. Người sản xuất không quan tâm nhiều đến lợi nhuận  
  • D. Sản xuất quy mô lớn, sử dụng nhiều máy móc
  • A. Mỗi cơ cấu sản xuất, mỗi địa phương đều sản xuất nhiều loại sản phẩm  
  • B. Phần lớn sản phẩm là để tiêu dùng tại chỗ  
  • C. Người sản xuất chỉ quan tâm nhiều tới sản lượng  
  • D. Người nông dân quan tâm nhiều hơn tới thị trường tiêu thụ sản phẩm do họ sản xuất ra
  • A. Có truyền thống sản xuất hàng hóa
  • B. Gần các trục giao thông  
  • C. Gần các thành phố lớn  
  • D. Tất cả các ý trên
  • A. Hoạt động nông, lâm, ngư nghiệp  
  • B. Hoạt động công nghiệp
  • C. Hoạt động dịch vụ  
  • D. Hoạt động công nghiệp và dịch vụ
  • A. Năng suất lao động và năng suất cây trồng thấp  
  • B. Là nền nông nghiệp tiểu nông mang tính tự cấp tự túc  
  • C. Trình độ thâm canh cao  
  • D. Sử dụng nhiều sức người, công cụ thủ công