ADMICRO
VIDEO

Bài tập 3 trang 60 SBT Địa lí 12

Bài tập 3 trang 60 SBT Địa lí 12

Biểu hiện nào dưới đây không thể hiện được sự khai thác ngày càng có hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới ở nước ta?

A. các tập đoàn cây, con được phân bố phù hợp hơn với các vùng sinh thái nông nghiệp.

B. cơ cấu mùa vụ có những thay đổi quan trọng, với các giống cây ngắn ngày, chịu được sâu bệnh, có thể thu hoạch trước mùa bão, lụt hay hạn hán.

C. Nhà nước bắt đầu có các chính sách quan tâm đến nông nghiệp, nông thôn.

D. tính mùa vụ được khai thác tốt hơn nhờ đẩy mạnh hoạt động vận tải, áp dụng rộng rãi công nghiệp chế biến và bảo quản nông sản. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Biểu hiện không thể hiện được sự khai thác ngày càng có hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới ở nước ta là: Nhà nước luôn có các chính sách quan tâm đến nông nghiệp, nông thôn

Chọn C.

-- Mod Địa Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 60 SBT Địa lí 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF