Đề thi giữa Học Kì 1 môn Sinh học lớp 7 - năm học 2016 - 2017

45 phút 30 câu 94 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (30 câu):