AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thành cơ thể của thuỷ tức có:

  • A. 1 lớp tế bào
  • B. 2 lớp tế bào
  • C. 3 lớp tế bào
  • D. 4 lớp tế bào

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Thành cơ thể của thủy tức gồm hai lớp tế bào và tầng keo xen giữa.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>